Firmowe

Ubezpieczenie OC Firmowe

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia

Ubezpieczenie Majątku Firmowego

Umowa Ubezpieczenia może zostać zawarta w programie podstawowym zwierającym ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunkiem.

Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne

Ubezpieczenie Grupowe Życiowe obejmuje ochroną wypadki losowe pracowników e5d96b

Grupowe Ubezpieczenie Zyciowe

Ubezpieczenie Grupowe Życiowe obejmuje ochroną wypadki losowe pracowników

Call Now Button