Majątkowe

Właściciel firmy może zgłosić do ubezpieczenia następujące rodzaje mienia:

  • budynki,

  • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
  • składniki majątku obrotowego,

  • nakłady inwestycyjne,

  • mienie osób trzecich,

  • wartości pieniężne,

  • mienie osobiste pracowników.
Call Now Button