Mądry Polak po szkodzie
- ale tak nie musi być

Proponujemy wczeniej wybrać ubezpieczenie dopasowane do potrzeb

Witamy na stronie
Raadgiver Doradztwo Ubezpieczeniowe

Firma nasza istnieje od 2004 roku, początkowo jako Doradztwo Europejskie zajmowaliśmy się również pozyskiwaniem funduszy europejskich dla naszych klientów.
Z czasem zaczęliśmy oferować usługi w zakresie optymalizacji kosztów, doradzając przy wyborze świadczeń na rzecz pracowników związanych z opieką medyczną i ubezpieczeniową.

Właciwy dobór produktów podstawą naszego działania

Agencja w cyfrach

Dane wynikajace z podsumowania 2019 roku

Iloć obsługiwanych Towarzystw Ubezpieczeniowych

Ilosć osób objętych ubezpieczeniami

Ilosć obsługiwanych firm

Ubezpieczenia –  Osobowe

Potocznie mówiąc są to ubezpieczenia gdzie podmiotem ubezpieczenia jest człwiek i jego cechy czyli życie, zdrowie, bezpieczeństwo, odpowiedzialnoć :

Ubezpieczenia na życie – indywidualne i grupowe

Ubezpieczenie, które zapewnia środki finansowe dla ubezpieczonego oraz uposażonych na wypadek róznych zdarzeń losowych. Indywidualne warunki, ujęte są w mnogości umów dodatkowych, wysokie sumy ubezpieczenia, jedna polisa dla kilku osób uposażonych

Ubezpieczenia Zdrowotne – indywidualne i grupowe

Dzięki polisie medycznej nie musisz martwić się kolejkami na wizyty w ramach NFZ. Otrzymujesz dostęp do specjalistów i badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych, przy czym nie musisz martwić się o ich koszty – są one dużo niższe niż w przypadku kosztów prywatnego leczenia bez polisy medycznej

Ubezpieczenia  – podróżne

Podstawowy zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie bagażu oraz assistance. Pomoc z ubezpieczenia przysługuje w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży krajowej.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęsliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie zapenia wypłatę piędzy po wypadku będącym przyczyną utraty zdrowia osoby ubezpieczonej

Ubezpieczenie od Odpowiedzialnoci Cywilej w życiu

Ubezpieczenie daje nam szansę zadoćuczynienia osobom przez nas pokrzywdzonym w wyniku nieumylnego wypadku

 

 

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia dotyczące majątku oraz odpowiedzialnoci z nim związanych

Ubezpieczenia Mieszkaniowe

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenie obejmuje OC AC osbobno lub w pakiecie, pomoc na drodze assistance, NNW, zielona karta

Ubezpieczenia Firmowe

Ubezpieczenie obejmuje przede wszystkim odpowiedzialnoć cywilną firmy jak i jej włacicieli,  ochronę prawną dzialalnoci jak również ochroną może być objęty majątektrwały – budynki, drogi,magazyny,.. jak i ruchomy – maszyny, urządzenia,  komputery wyposarzenie biur i innych pomieszczeń.

Call Now Button