Firma RAADGIVER doradztwo europejskie SP. z o.o. powstała w roku 2004 by wspierać i aktywizować działania przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych i programów europejskich.

Pomagamy naszym klientom w pozyskiwaniu funduszy na rozwój działalności zarówno z programów krajowych NCBiR jak i europejskich PARP, RPO.

Z czasem zaczęliśmy oferować usługi w zakresie optymalizacji kosztów, doradzając przy wyborze świadczeń na rzecz pracowników związanych z opieką medyczną i ubezpieczeniową.